Båtplasser/Gjesteplasser

Havna 300x185

 

> Søknad om båtplass

Depositum:   Kr. 6.000,00 pr. breddemeter (2017) og indeksreguleres hvert år.

Medlemskap: Kr.   250,00 pr. år

Båtplassleie:  Kr.   500,00 pr. breddemeter pr. år

 

 

 

 

 

 

Havna Gjesteplasser 01 300x184

 

Gjesteplasser:

Nøkkel til port (Brygge A) fås på Reisafjord Hotel,
mot et depositum på kr. 200,-
Døgnleie for gjesteplasser, er kr. 75,- inkl. strøm,
som også betales på Reisafjord Hotel..